Sertifioinnit

Aulis Lundell Oy:n toiminta on sertifioitu ISO:9001 2015-laatujärjestelmän mukaisesti. Sertifioitu järjestelmä on ollut vuodesta 2004.

Yhtiöllämme on ollut tuotteissa CE-merkinnät jo vuodesta 2007. Kantavat teräsprofiilit, jotka kuuluvat harmonisoidun järjestelmän piiriin ovat sertifioitu kolmannen osapuolen toimesta vuodesta 2014.

Aulis Lundell Oy on saavuttanut korkean, Suomen Asiakastiedon myöntämän Rating Alfa- luokituksen 2007 alkaen sekä vuosina 2018 ja 2019 Kauppalehden Menestyjät-sertifikaatin.

Aulis Lundell Oy Sertifikaatti

Suomen vahvimmat 2021

Vuoden Menestyjät 2019 Kauppalehti Aulis Lundell Oy

Rakennustuotteen CE -merkintä

CE-merkintä helpottaa rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailua. Se kertoo rakennustuotteelta todennettavaksi vaadittavat ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla, ja edistää siten rakennustuotteiden vapaata liikkuvuutta EU-markkinoilla. Ostajan on CE-merkinnän avulla helpompi arvioida tuotteen sopivuutta tiettyyn rakennuskohteeseen. CE-merkityn tuotteen voi myös saattaa markkinoille kaikkialla Euroopassa ilman erillisiä, jokaisessa maassa tehtäviä viranomaisselvityksiä. Rakentamismääräykset asettavat edelleen kansallisella tasolla vaatimuksia tuotteiden ominaisuuksille. Rakentajan velvollisuus on varmistua siitä, että rakennustuote on ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä voi käyttää aiotussa rakennuskohteessa.

Tuotteen CE-merkinnästä vastaa valmistaja. Tuotteen valmistaja kiinnittää CE-merkinnän itse rakennustuotteeseen taipakkaukseensen jälkeen, kun suoritustasoilmoitus on laadittu. CE-merkintää ei siis haeta viranomaisteitse.Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen valmistaja vakuuttaa tuotteen noudattavan kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden tunnistaminen on helppoa. Tuotteiden CE-merkintä on tuotteessa tai toimitusnipussa.

Asiakirjoissa CE-merkintä on toimitusasiakirjoissa, joissa on ohjeistus mistä voi ladata suoritustasoilmoituksen (DoP)

Rakennustuoteasetus

Rakennustuoteasetuksen (305/2011/EU) mukaan CE-merkintäon pakollinen kaikille niille rakennustuotteille, jotka saatetaan markkinoille ja joihin sovelletaan eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja 1.7.2013 alkaen. Rakennustuoteasetus korvaa rakennustuotedirektiivin.

Kestävää kehitystä

Olemme asettaneet ympäristöön, turvallisuuteen ja laatuun liittyviä päämääriä ja tavoitteita, joiden toteutumista seuraamme sovitusti. Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteella arvioimalla valmistusprosessien, tuotteiden ja jakelun tehokkuutta. Kehitämme lisäarvoa tuottavia kevytrakennejärjestelmiä ja ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Erityisesti painotamme järjestelmien tuomia etuja rakennuksen koko elinkaareen. Kannustamme asiakkaitamme elinkaariperusteiseen päätöksentekoon. Elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset minimoimme kehittämällä tuotteiden ekotehokkuutta ja energiataloudellisuutta.

Teräksellä on oma roolinsa yhteiskunnan pyrkimyksessä vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tavoitteenamme on olla valmistaja joka edistää energiansäästöä ja -tuotantoa työskentelemällä turvallisesti ja kehittämällä tuotantotkniikkaa turvallisuutta vaalien.