Tuotekehitys

Teknologiaa yhteisen hyvän tueksi

Liunen yritysfilosofian keskeisenä osana on usko siihen, että aito innovointi asiakkaiden tarpeista sekä kotona että työssä auttaa edistämään teknologian kehitystä.

Liune rakenteiden innovaatiot on suojattu EU:ssa, Norjassa ja USA:ssa. Liune väliseinä ja sisäkattoprofiilien valmistustekniikka on patentoitu koko maailmassa ja meillä on etuoikeus valmistaa tuotteita Skandinaviassa.
Uudet tuote- ja tuotantoteknologiat liittyvät logistiikkaan ja informaation hallintaan. Uusia lisäarvoa tuottavia tuotantoteknologioita tunnistetaan ja kehitetään jatkuvan laadun ylläpitämiseksi.

Yhteistyökumppanuudet ovat Liunelle tärkeä osa laadukasta kokonaisuutta. Yrityksemme kunnioittaa yhteistyökumppaneiden kehittämiä teknologioita ja tuoteinnovaatioita sekä syvällistä yhteistyötä.

Ympäristö - turvallisuus

Olemme asettaneet myös ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä päämääriä ja tavoitteita, joiden toteutumista seuraamme sovitusti. Tuotteiden valmistuksessa käytetään usein kierrätettyjä materiaaleja, sillä teräs on 100 %:sti kierrätettävä materiaali. Tuotteet kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja auttavat asiakkaita säästämään luonnonvaroja. Mietimme jo suunnitteluvaiheessa tuotteiden kierrätysprosessia ja kaikki Liunessa käytetyt teräsmateriaalit voidaan kierrättää niiden käyttöiän lopussa.

Erityisesti painotamme järjestelmien tuomia etuja rakennuksen koko elinkaareen. Kannustamme asiakkaitamme elinkaariperusteiseen päätöksentekoon. Elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset minimoimme kehittämällä tuotteiden ekotehokkuutta ja energiataloudellisuutta yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Teräksellä on oma roolinsa yhteiskunnan pyrkimyksessä vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tavoitteenamme on olla valmistaja joka edistää energiansäästöä ja -tuotantoa kehittämällä tuotantotekniikoita erityisesti turvallisuuden kautta.