Bastudörr

Liunes Heat (D11) -bastudörr kan väljas med ett dörrblad av trä eller glas. Trädörren är obehandlad, vilket betyder att du kan välja vilken färgton du vill ha. Alternativen för glasdörren är klarglas, opal, och mörk rökgrå.

Med Liunes bastudörr kan du optimera användningen av badrummet. Du sparar betydligt mycket utrymme och utnyttjandet av badrumsytorna får en helt ny dimension.

Trädörr:

Dörrtjockleken är 38mm. Bastudörren är av lamellträ som är ett lätt och styvt material.

Ytbehandling av trädörrar: Dörrbladet är av obehandlat trä; välj själv vilken färgton du vill ha. Ytbehandlingsmedel och färgtoner som passar med Liunes bastudörr finner du nedan.

-Teknos Satu bastudskyddsmedel, färgkartahär.

-Tikkurila Supi bastuskyddsmedel, färgkartahär.

Glasdörr:

8 mm tjockt härdat säkerhetsglas, i enlighet med RakMK F2 2001 bestämmelserna.

Färger: Klarglas, opal, mörk och ljus rökgrå. Standardkarmen är av värmebehandlad asp, som tillverkas i samband med beställningen efter väggens stomtjocklek. Skruvplugg (av tall) medföljer. Dörrens upphängningsbeslag är silverfärgade.

Draghandtaget är Liunes vertikala draghandtag som säljs ihop med dörren. Draghandtaget är av obehandlad asp. Draghandtaget är utanpåliggande, vilket betyder att den tar upp ca. 8 cm av den fria dörröppningen.

Att mäta installationsöppningen
Mät dörröppningens bredd och höjd för att få rätt storlek på dörren. För säkerhets skull kan du mäta på flera ställen och genom att multiplicera dörrens bredd med två får du den ungefärliga elementöppningen i väggstommen. Noggranna mått på den den krävda installationsöppningen för Liunes element hittar du i dörrmodellbroschyren.

Hur väljer jag rätt storlek på bastudörren?
Dörr- och karmmåtten uppges som modulmått, där en modul (LiO10) är 100 mm. Tumregeln är att dörrens bredd x 2 är den krävda öppningen för dörrelementet i väggstommen. När elementet installeras lämnas ett 10-20 mm spelrum på båda sidor av elementet. Ovanför elementet lämnas ett spelrum på ca. 40 mm. Elementets underkant installeras i höjd med den färdiga golvytan; mer om detta i installationsanvisningen. T.ex. LiO9 elementets storlek är 1935x2130, vilket betyder att bredden på den fria dörröppningen är 810 mm och höjden 2040mm. Mellan dörrbladet och golvet lämnas en luftöppning på ca. 100 mm.

Rengöring bastudörr av glas

Smuts och fläckar avlägsnas med vanliga tvättmedel för sanitetsutrymmen eller med diskmedel och rikligt med vatten. Efter sköljning torkas dörren av noga med en gummiduschskrapa för att undvika kalkfläckar.

Kalkfläckar uppstår när vattenledningsvatten torkar och efterlämnar vita fläckar. Eventuella kalkfläckar kan avlägsnas med en mild ättiksyrelösning (utspädd bordsättika). Använd en fönstertvättduk vid gnuggningen. Glaset sköljs med en riklig mängd vatten och torkas till slut av med en gummiduschskrapa.

Inställning Liune i våtutrymmen