Nordisk design och formgivning

Nordic design made in Finland

Liune-dörrlösningarna tillverkas helt i Finland.

Fabriken ligger i Saukkola och Liune Door -produkternas avsändningshall ligger i Lojo.

Formgivning / design

Liune favoriseras av inredare samt de som önskar att utnyttja all tillgänglig yta. Detta passar nyproduktion likväl som renovationer, för bostads- och kontorsbyggnader. Liuene är utvecklat för att bemöta det moderna byggandets krav både när det gäller teknisk funktionalitet och estetik.

Vi erbjuder ett stort urval av dörrar samt möjligheten att beställa personliga dörrar: dörren kan skräddarsys där du t. ex. kan välja en egen bild (exempelvis ett foto) som vi trycker på dörrbladet.

Liune-dörrlösningens material och skenor är högklassiga och långlivade. Till sortimentet hör även alternativ till våtutrymmen, som t.ex.skjutdörrar för bastun.

Konst till vardagen

Liune by Johanna Oras

Innerdörren behöver inte endast dela utrymmet, utan den kan även bidra med konst till vardagen på ett nytt sätt. Bildkonstnären Johanna Oras har skapat en Liune Art Door -kollektion, som förnyar uppfattningen om hur konst kan placeras i hemmet. ”Konst behöver inte vara allvarligt eller svårtolkat. Jag vill att konstdörren bringar glädje till både vardagen och festen. Man kan stanna upp och fundera vid verket, eller så kan man glädjas över den varje gång man öppnar dörren”, önskar Oras.