Nordisk design och formgivning

Nordic design made in Finland

Liune-dörrlösningarna tillverkas helt i Finland.

Fabriken ligger i Saukkola och Liune Door -produkternas avsändningshall ligger i Lojo.

Formgivning / design

Liune är inredarens dröm och passar både vid ny- och renoveringsbyggande samt både vid bostads- och kontorsbyggande. Liune är utvecklad till att svara på det moderna byggandets krav både när det gäller teknisk funktionalitet och estetik.

Vi erbjuder ett stort urval av dörrar samt möjligheten att beställa personliga dörrar: dörren kan förverkligas t.ex. tryckt med enegen bild.

Liune-dörrlösningens material och skenor är högklassiga och långlivade. Till sortimentet hör även alternativ till våtutrymmen, som t.ex.skjutdörrar för bastun.

Konst till vardagen

Liune by Johanna Oras

Innerdörren behöver inte endast dela utrymmet, utan den kan även bringa konsten till vardagen på ett nytt sätt. Bildkonstnären Johanna Oras har skapat enLiune Art Door-kollektion, som förnyar uppfattningen om hur konst kan placeras i hemmet.”Konst behöver inte vara allvarligt eller svårtolkat. Jag vill att konstdörren bringar glädje till både vardagen och festen. Man kan stanna upp och fundera vid verket, eller så kan man glädjas över den varje gång man öppnar dörren”, önskar Oras.