www.liunedoor.com användarvillkor

Genom att användawww.liunedoor.comsidan godkänner du följande användarvillkor.

1 Omfattning

Dessa användarvillkor gäller all slags användning av denna webbsida (“www.liunedoor.com”) av Aulis Lundell Oy (senare "Aulis Lundell" eller "vi"). Dessa användarvillkor kan komma att kompletteras eller ändras vid ändring av affärsverksamheten. Att besöka och använda denna sida anses vara ett godkännande av de nuvarande användarvillkoren.

2 Tjänster

Denna www.liunedoor.com-webbsida innehåller information och tjänster för beskådning samt nedladdning, och som hör ihop med företaget. Vi förbehåller rätten att avsluta www.liunedoor.com-webbsidan delvis eller helt när vi så vill. P.g.a. internets och datorsystemens karaktär och egenskaper tar vi inte ansvar för www.liunedoor.com-webbsidans ständiga tillgänglighet.

3 Sparande och använding av besökaruppgifter

Vi sparar de via www.liunedoor.com-webbsidans formulärer eller e-post skickade personuppgifterna för vårt eget bruk i försäljnings- och marknadsföringssyfte. Vi kan fritt ta kontakt baserat på de givna kontaktuppgifterna. Vi överlåter ej och säljer ej personuppgifter vidare för fri användning till någon utomstående tredje part. Vi kan dock i vårt eget försäljnings- och marknadsföringsarbete överlåta kontaktuppgifter till samarbetspartners som uppgifterna i samband med samarbetet berör och spara personuppgifter på applikationer eller tjänster utanför denna webbsida, som t.ex. e-postkommunikationsprogramvara eller kundhanteringsprogramvara. Vi sparar uppgifterna så länge som det i affärsbruk är nödvändigt. De applikationer och tjänster som vi använder kan även finnas utanför EU. Användaren har när som helst rätt att be om radering av de egna uppgifterna och få veta de egna uppgifterna. Läs mer om vår dataskyddspolicy i vår dataskyddsbeskrivning och hitta instruktioner om hur du kan be oss att radera dina uppgifter på sidan:https://www.liunedoor.com/dataskyddsbeskrivning

4 Användarvillkor för information och dokument

Dessa användarvillkor gäller användandet av all information, programvara och alla dokument på www.liunedoor.com-webbsidan. Informationen, programvaran och dokumenten är skyddade av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal samt skydd enligt avtal gällande immateriell egendom.

5 Immateriel egendom

All material på www.liunedoor.com-webbsidan inklusive allt innehåll, information, foton, bilder, grafik, namn, varumärken och logon är Aulis Lundell Oy:s eller dess licensgivares egendom. De är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar. Användare av webbsidan har rätt att se innehållet på webbsidan. Innehållet på www.liunedoor.com-webbsidan får ej ändras, kopieras, plagieras, säljas, hyras ut, användas, kompletteras eller på något sätt utnyttjas till någonting utan ett i förhand givet skriftligt godkännande från Aulis Lundell Oy.

Att använda namnen Liune och Lundell som referens är tillåtet t.ex. vid skapande av en länk till denna webbsida. Aulis Lundell Oy måste ges besked i förhand vid sådan användning.

6 Användarens skyldigheter

När användaren kommer till eller använder www.liunedoor.com-webbsidan får användaren inte

  • orsaka skada till andra människor, särskilt minderåriga, eller överträda deras rättigheter;
  • bryta mot de allmänna goda moralerna;
  • överträda immateriella eller andra ägarrättigheter;
  • ladda upp innehåll med virus på webbsidan, eller några andra program som kan skada informationen;
  • förmedla, spara eller ladda ner hyperlänkar eller innehåll som användaren inte har rätt till;
  • sprida oönskad e-post eller grundlösa virusvarningar, felmeddelanden eller motsvarande material;
  • använda webbsidan för att locka andra till lotterier, kedjebrev, pyramidspel eller motsvarande aktiviteter.

Aulis Lundell kan när som helst blocka användaren från www.liunedoor.com-webbsidan, speciellt om användaren bryter mot de av dessa användarvillkor satta regler och skyldigheter.

7 Hyperlänkar

www.liunedoor.com-webbsidan kan innehålla hyperlänkar till tredje parters webbsidor. Aulis Lundell är inte ansvarig för innehållet på sidorna i fråga, och presenterar eller rekommenderar de webbsidorna eller deras innehåll som sitt eget. Aulis Lundell övervakar inte innehållet på sidorna i fråga och än inte ansvarig för deras innehåll eller den information som de ger. Användaren själv är ansvarig för användandet av de sidorna.

8 Användning av cookies och sparande av information på användarens dator

På www.liunedoor.com-webbsidan används cookies för att kunna utveckla webbsidan till att vara mer användarvänlig. Cookies är små textfiler som flyttas från webbsidan till användarens hårddisk, eller till webbläsaren, som i sin tur kan spara cookien på hårddisken. En del av webbsidan innehåll kan förutsätta ett godkännande av cookieanvändning för att fungera. Troligtvis godkänner användarens webbläsare cookies med standardinställningarna, men användaren kan också blockera användandet av cookies från webbläsarinställningarna eller genom att radera dessa cookies från webbläsaren efter nätsessionens slut.

Syftet med cookies är att underlätta, förbättra och försnabba besöksupplevelsen. Cookies kan också användar till att ge bättre erbjudanden eller mer personliga produktrekommendationer till kunden. Cookies sparar uppgifter om tidpunkt och längden av besöket på webbsidan, vilka sidor som laddades, vilka sidor som besöktes och från vilket yttre webbsida användaren kom ifrån. De sparar också uppgifter om Internetleverantören. Eftersom dessa uppgifter berättar hus och när webbsidan används, kan webbsidan ständigt utvecklas.

Cookies används endast till att observerna den information på hårddisken som www.liunedoor.com-webbsidan har sparat. Vi samlar med cookies inte personuppgifter, så som namn eller e-postadresser. De uppgifter som samlas med cookies används och sammanfattas anonymt. Cookies skadar inte användarens databehandlingsapparat.

Vi använder Session Cookies, fasta cookies. First-Party-Cookies och Third-Party-Cookies. Session cookies används endast under en session. De möjliggör en sammanfattning av alla användarens handlingar under denna webbsession. Session Cookies raderas när webbläsaren stängs av. Permanent Cookies är kvar i minnet även efter webbsessionen. De aktiveras igen vid varje besök på deras källsida. De sparas en längre tid på dataterminalen. Sådana cookies kan ha en utgångstid som varierar mellan flera dagar till flera år. First-Party-cookies är cookies som vi själva installerar. Third-Party-Cookies är cookies som sätts av någon annan än besöksidans domain.

Användningen av cookies kan förändras p.g.a. den ständigt fortsatta internetteknologin. Här under följer information om tredje parters syfte med användningen av cookies:

Google Analytics

På denna webbsida används Google Analyticsia, som är en av Google Inc ("Google") upprätthållen nätananalystjänst. För att Google Analytics ska kunna analysera användningen av webbsidan, installerar den cookies på datorn (textfiler). Den information som lagts till i cookies (som t.ex. IP-adressen) förmedlas till Google och sparas på Googles servrar i U.S.A. när webbsidan används. Med hjälp av informationen analyserar Google användandet av webbsidan, sammanfattar användingrapporter till ägaren av webbsidan samt erbjuder andra tjänster som hör ihop med aktiviteterna på webbsidan och användningen av Internet. Google kan även överlåta informationen till en tredje part om lagen förpliktar dem till de, eller om den tredje parten behandlar informationen istället för Google.

Google kopplar inte ihop användarens IP-adress med annan information. Användningen av cookies kan blockeras i webbläsarens inställningar, med då kan det finnas brister i webbsidornas funktionalitet. Genom att använda denna webbsida godkänner ni att Google behandlar era personuppgifter på det innan beskrivna sättet med det innan beskrivna syftet.

Google remarketing

Vi använder Googles Remarketing-Cookies. Med hjälp av dessa kan vi presentera riktade bannerreklam till besökarna på vår webbsida när de besöker andra sidor. Med hjälp av Remarketing-Cookies kan vi hantera inställningarna så att besökarna inte visas för mycket av vår reklam.

Chat-tjänster

CHAT-tjänsterna på denna webbsida samlar in besökarens IP-adressuppgifter samt använder cookies till att producera tjänster.

Cookietabell

Cookiens namn Vad gör cookien?
ASP.NET_SessionId Sparar sessionsbaserad information från webbsidan. Denna cookie är en Microsoft ASP NET -applikation som används som hjälpmedel när webbsidor konstrueras.
_ga
_gid
_gat
Google Analytics analystjänsts igenkännings-cookie till nätverksövervakning.
_vwo_uuid_v2 En cookie som används av Visual Website Optimiser verktyget.
__cfduid En cookie som används av CHAT-tjänsten.
_hjIncludedInSample Hotjars Session-Cookie. Hotjar använder cookies till att förhindra att användarens rörelser på webbsidan sparas flera gånger.

9 Använda nätverksövervakningsverktyg

På en del sidor kan vi använda separat analysprogramvara för att analysera vår webbsidas uppbyggnad. Vi kan kontrollera om människor har problem vid förflyttningar inom webbsidan. Tack vare detta kan vi förbättra uppbyggnaden och erbjuda en bättre upplevelse till besökarna.

Google Analytics

Vi använder på denna sida Google Analytics, Google Inc.:s (Google) Internetanalystjänst, som möjliggör analysering av webbsidans användning. Google Analytics använder cookies.

med hjälp av cookies kan informationen som har samlats ur webbsidans användning flyttas och sparas huvudsakligen på Googles servers i U.S.A. På denna webbsida används dock IP-anonymisering, vilket betyder att Google förkortar användarnas IP-adress för användare inom Europas Unions medlemsländer och andra länder inom Europas finansområde innan de skickas till U.S.A. Baserat på den information som fåtts analyseras webbsidans användning, skapas användningsinformationsrapporter samt utvecklar webbsidan. Din IP-adress som Google Analytics har tagit reda på kopplas inte ihop med annan information på Google.

Du kan förhindra att cookies sparas i din webbläsares inställningar. Då kan du dock inte använda alla webbsidans egenskaper fullständigt. Dessutom kan du förhindra att Google samlar och använder information (m.h.a. cookies) som hör ihop med användningen av webbsidan (som t.ex. din IP-adress) genom att ladda ner och installera den webbläsar tilläggsdel (add-on) som finns på sidan:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fiObservera att tilläggsdelen är specifik för varje webbläsare och dator. Om du tar tilläggsdelen ur bruk, kan information om dig samlas in. Du kan bekanta dig med Googles dataskyddspolicy på sidan:http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/Du kan förhindra att information samlas in även med hjälp av Google Analytics. Då installeras en Opt-Out-Cookie på din dator och den förhindrar insamling av din information när du besöker denna webbsida.

Google Tag Manager

Google Tag Manager används till att hantera webbsidans tags. Vid användning av Google Tag Manager sparas inte cookies eller personlig information direkt. Detta verktyg aktiverar andra tjänster som i vissa fall samlar information. Google Tag Manager använder inte själv den informationen.

DoubleClick

Till reklam använder webbsidan DoubleClicks tjänst som möjliggör visningen av reklam på den här internet webbsidan samt användare som besöker andra webbsidor.

Google Ads nätverksövervakning och targeting

Vi använder Google Ads tjänsten och samlar därför in demografisk information om våra användare (t.ex. ålder, kön, besökarens land), vi spar Google AdWords -cookies till att följa vilka reklam användaren kommer att se och hur effektiva reklam som skapas av Google-sökningar. Dessutom samlar Ads in en anonym lista till remarketing reklam, vid vilken reklam kan riktas till besökare på vår sida utan att spara in igenkänningsinformation på våra servrar eller Googles servrar. Google Ads-cookies sparas i högst 90 dagar.

Hotjar

Hotjar är en tjänst med vilken webbadministratören kan följa användarens rörelser på webbsidan. Hotjar använder cookies till att förhindra att användarens rörelse sparas flera gånger.

VWO testverktyg för användargränssnitt

Vi använder denna applikation till att testa användargränssnittets element (A/B tester, multivariabeltester). Verktyget sparar på användarens dator information om vilket element / version användaren har sett samt anonym besökarinformation om hur användarna använder webbsidan.

Typekit by Adobe

Typekit är en tjänst från Adobe med vars hjälp man kan använda olika typsnitt.

Tawk.to

Webbsidans CHAT-tjänst samlar in besökarens IP-adressuppgifter och använder cookies till tjänsten.

Facebook-pixel

Facebook-pixel är en analytikverktyg som hjälper vid mätning av reklamens effektivitet. Den kan även användas till att tolka de handlingar som människor gör på webbsidan och hitta nya målgrupper.

Adform

Adform är ett digital marketing verktyg. Adform samlar in anonym information som t.ex. IP-adressen, öppnade sidor på webbsidan, webbläsartypen och tidpunkten för besöket.