Köparens guide

Liunes egenskaper gör den fullständigt unik.

  • En produkt för yrkesmän, tillverkad med nordisk standard.
  • Marknadens enda färdigsvetsade och monterade element som kan installeras direkt.
  • Ljudisoleringsegenskaperna t.o.m. 30% bättre än hos den vanliga svängdörren. Liunes ljudtekniska dörr Calm (Liune D18) är helt i sin egen klass i krävande utrymmen.
  • När du byter ut alla svängdörrar mot pocketdörrar får du 5-10 m2 mer användbar utrymme i hemmet.

Hur väljer jag rätt pocketdörr?

Vanligtvis är det bäst att utgå från planritningen när man planerar för utrymmesbehovet och trafiken mellan rummen. Liune löser många problem som uppstår med svängdörrar. Vid planeringen av planritningen bör man samtidigt fundera ut pocketdörrarnas platser och bestämma innerväggarnas tjocklek. Det är enkelt att välja rätt dörrstorlek när man vet vilken slags dörr och element som är möjlig att installera.

Utgångspunkterna vid planeringer av innerdörrar

Vid renoveringmåste man först riva svängdörrarna, det kan finnas flera dörrar i samma rum som alla öppnas i olika riktningar. Man kan öppna upp plats för Liunes elementstomme i den gamla väggen eller så kan Liune elementet installeras utanpå den gamla innerväggen.

Vid nybyggnadär det viktigt att i planeringsskedet lämna utrymme i innerväggsstommen för Liune Door -elementet. Du kan se fördelarna med Liune i planritningen under.

Utrymmet förenas oftast inte naturligt med rummet bredvid när svängdörren dominerar passagerna. I planeringsfasen är det enkelt att placera pocketdörrar mellan utrymmena. När man gör hemmets planritning kan man även använda sig av kombinationslösningar med både sväng- och pocketdörrar.

Liune väliovi tuo lisätilaa kotiin.

Vad bör jag ta hänsyn till när jag väljer elementdjup? Hur vet jag att elementet passar? Hur väljer jag rätt elementstorlek? Hur mäter jag och kontrollerar att storleken verkligen blir rätt?

Kontrollera väggtjockleken i arkitektritningarna, då hittar du rätt Liune i vårt sortiment; 66, 70, 95 eller 120 mm elementdjup. Väggstommens och elementets spelrum är 15-40 mm. Som tumregel kan man komma ihåg att elementet är dubbelt så stort som dörröppningen i bredd. I höjd behöver man endast komma ihåg att elementet kräver 100 mm mer än dörröppningens höjd, då är även spelrummet för installationen inräknad. Dörrelementens standarddjup är 66, 70, 95 och 120 mm, och när man räknar med gipsskivor, blir hela väggens djup t.ex. 70+13+13 = 96 mm.

Vi behöver göra eldragningar där dörrelementet ska installeras. Är det ett hinder?

Liune-elementen är förberedda för eldragningar, elen dras i elementets överkant som är försedd med hål. På 66 och 70 element används utanpåliggande eldosor och på 95-120 element kan man använda infällda dosor.

Kan man bära in elementet genom dörröppningar? Kan jag själv frakta Liune-dörren och elementet till arbetsplatsen?

Liunes stomme kommer som ett färdigt Quick Frame-element och du kommer in genom dörrarna även vid renoveringsobjekt. Vid förflyttning av elementet behövs två personer. Dörren kommer i en egen förpackning och täckkarmarna i sitt eget. Alla nödvändiga fästen finns färdigt i elementet eller dörren, inget behöver fästas på arbetsplatsen. De enda undantagen är vissa draghandtag, lås och de elektriska, automatiserade Liune -dörrarna.

Fler svar på frågor på FAQ-sidan.

Mer information om leverans och installationhär»

Ladda ner broschyr med LIUNE:s hela dörrsortiment!PDF