Liune dörrelement snabbt till byggplatsen

 • Finländsk produktion: Varje produkt tillverkas och levereras på ett tillförlitligt och säkert vis, utan avbrott eller förseningar.

 • Trots alla specialkrav under Covid-19 säkerställs innehav av material. Vår produktion sker i Nyland, Finland och försörjningskedjan befinner sig i närliggande område. Även i denna särskilda situation kan vi leverera våra produkter på ett pålitligt och tryggt vis, utan distraktioner eller fördröjningar

  1. Det förekommer inga förseningar orsakade av våra produkter på arbetsplatser.
  2. Vår personal arbetar unde lyder mycket stränga hygienbestämmelser
  3. Vi arbetar tryggt
  4. Våra kontorister föredrar distansarbete och telefonkonferenser

  Tveka inte att kontakta oss i alla lägen.

Liune dörrelement snabbt till byggplatsen