Restauranger

Utrymmenas flexibilitet, dörrarnas ljudisoleringsförmåga och obehindrad rörlighet. Dessa viktiga egenskaper är absoluta trumfkort speciellt när det gäller innerdörrarna i affärslokaler och offentliga utrymmen.

Med Liune innerdörren rör man sig säkert och tröskelfritt mellan utrymmena. Byggnader designas för att tjäna människan, inte tvärtom. Liune ger rörelsefrihet och funktionalitet i vardagen, då Liune innerdörren delar utrymmet när det så önskas men ger full rörelsefrihet och möjlighet att uttnyttja hela utrymmet eftersom dörren kan gömmas helt inne i väggen.

I restauranger kan många problem lösas med Liunes system

Utrymmet kan utnyttjas på flera sätt med de breda pardörrarna, det kan delas upp vid tillställningar eller öppnas upp till en stor gemensam yta. Denna multifunktionalitet ger den egna affärsstrategin nya möjligheter. Dörrarna kan vara manuella eller automatiserade.

I restaurangen kan man använda automatiserade dörrar som öppnas med rörelsedetektor, tryckknapp, fjärrkontroll eller fotpedal.