Certifikat

Aulis Lundell Oy:s verksamhet är certifierad enligt ISO:9001 2015-kvalitetsstandard. Det certifierade systemet har funnits sedan 2004.

Vårt företags produkter har varit CE-märkta ända sedan 2007. Våra bärande stålprofiler, som är en del av det harmoniserade systemet, har varit certfierade av en tredje part ända sedan 2014.

Aulis Lundell Oy har uppnått det höga av Finlands Asiakastieto givna Rating Alfa-klassen år 2007 samt affärstidningen Kauppalehtis Framgångsrika-certifikatet år 2018.

Aulis Lundell Oy certifikat

Suomen vahvimmat 2021

CE-märkning av byggprodukter

CE -märkningen underlättar jämförelsen av byggprodukternas egenskaper. Den talar om byggproduktens egenskaper på ett uniformt sätt och främjar på så sätt byggprodukternas fria rörelse inom EU-marknadsområdet. För köparen är det enklare att avgöra om produkten kan användas vid ett byggprojekt och en CE-märkt produkt kan användas i hela Europa utan att behöva särskilda myndighetsgodkännanden. På nationell nivå sätter byggreglerna krav på produkternas egenskaper. Byggherrens ansvar är att försäkra sig om att byggprodukten till sina egenskaper är sådan att den kan användas på det ämnade sättet i det gällande byggprojektet.

Tillverkaren svarar för CE-märkningen. Produktens tillverkare fäster själv CE-märkningen i byggprodukten eller förpackningen efter att prestandadeklarationen är gjord. CE-märkningen förskaffas alltså inte av myndigheter.

Genom att fästa CE-märket i produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller alla gällande krav på hälsa, säkerhet och naturskydd. CE-märkta produkter är lätta att känna igen. Produkternas CE-märkning sitter antingen på själva produkten eller på produktförpackningen.

I dokument finns CE-märkningen bland leveransdokumenten, där det även finns instruktioner om var man kan hitta prestandadeklarationen (DoP)

Byggproduktförordning

Enligt byggproduktförordning (305/2011/EU) är CE-märkningen obligatorisk för alla byggprodukter som finns ute på marknaden och till vilka man tillämpar europeiska harmoniserade produktstandard fr.o.m. 1.7.2013. Byggproduktförordningen ersätter byggproduktdirektivet.

Hållbar utveckling

Vi har satt mål när det gäller natur, säkerhet och kvalitet och vi följer på ett överenskommet sätt utvecklingen mot de målen. Vår princip är att ständigt förbättras och förverkligar den principen med att kontrollera tillverkningsprocessernas, produkternas och distributionens effektivitet. Vi utvecklar lättbyggnadssystem som ger mervärde och lösningar ihop med våra kunder. Vi betonar särskilt de fördelar som lättbyggnadssystemen har på byggnadens hela livscykel. Vi uppmuntrar våra kunder att göra val baserat på livscykeln. Vi minimerar livscykelns miljöpåverkan genom att utveckla produkternas ekoeffektivitet och energihushållning.

Stål har sin egen roll i samhällets strävan att minska utsläppen av växthusgaser och förmildra klimatförändningen. Vårt mål är att vara en tillverkare som främjar energihushållning och produktion genom att arbeta säkert och utveckla produktionstekniken med tanke på säkerheten.