Liune ympäristö ja vastuullisuus

Liune är ett ansvarsfullt svar

Liune är en innerdörr som passar hemmets alla rum och som har övertygat marknaden med både sina tekniska egenskaper och sin oslagbara stil. Liune är även ett miljövänligt val. Liune satsar på hållbar utveckling och innehar en EPD-miljödeklaration som ger pålitlig och jämförbar information som ett stöd för köpbeslutet. EPD-deklarationen visar bl.a. att Liune-innerdörrarnas materialspill är 0 % och att återvinningsbarheten är 100 %. Liunes miljödeklaration är utförd av den finska byggnadsinformationsstiftelsen Rakennustietosäätiö RTS sr, och den har bekräftats av en tredje part, Vahanen Environment Oy.

Det tall och gran som används vid tillverkningen av Liunes halvhårda MDF-fiberskivedörrar kommer endast från trämaterial som fås vid gallring. Stomelementen tillverkas av CE-märkta stålprofiler, som garanterat klarar av all slags omgivningar. Stålkonstruktioner brinner inte och angrips inte av röta eller mögel, och deras livslängd är undersökt marknadens bästa. Stukturens anpassningsbarhet ökar Liune-innerdörrarnas livslängd och det lilla servicebehovet spar på livscykelkostnaderna.

Visste du detta om stål?

Stål är ett återvinningsbart och ekologiskt material - för att framställa komponenterna till en villastomme räcker det med fyra skrotade bilar, och de prefabricerade komponenterna skapar inget spill. Varje stålkomponent kan vid behov monteras ned och återanvändas, och när byggnadens livscykel når sitt slut, kan stålstommen återvinnas i sin helhet. Aulis Lundell Oy, som tillverkar Liunes stålelement, satsar starkt på hållbar utveckling och vill öppet visa sitt koldioxidavtryck. EPD-miljödeklarationer för Lundells Gypsteel-stålreglar samt för lätta och bärande stålprofiler kan du hitta här:www.aulislundell.com/epd.

VAD ÄR EPD?

Environmental Product Declaration (EPD) baseras på en standardiserad livscykelanalys och presenterar på ett pålitligt sätt den väsentliga, bekräftade och jämförbara informationen om produktens miljöpåverkan. EPD-deklarationen hjälper byggare, konstruktörer och arkitekter att göra hållbara val genom att erbjuda certifierad information om produktens miljöpåverkan under sin livscykel.

Liunes EPD-miljödeklaration finns bakom länken under.

Liunen EPD-ympäristöseloste

Liunen EPD-ympäristöseloste