Förvaring, service och garanti

När leveranser har mottagits måste den genast kontrolleras för eventuella skador som uppkommit under transporten. Om produkten har blivit skadad, måste det genast rapporteras till fraktföraren. Om produkten är defekt, sker reklamationen genom att fylla i enreklamationsblankett.

Skjutdörrselement

Skjutdörrselementets stomme är tillverkad av varmförzinkad stål. Den på fabrik tillverkade elementet kan förvaras skyddad utomhus, om inte andra särskilda instruktioner har mottagits i samband med leveransen. Skjutdörrselementet är försedd med transportstag för leveransen. Alla transportstag avlägsnas genom att skruva loss dem först när skjutdörrselementet ska installleras. Transportstagen är placerade i underkanten av dörröppningen samt mellan de vertikala stålprofilerna.

Målade dörrar och täckkarmar

Dörrbladet och karmlisterna förvaras i ett utrymme som till sitt klimat motsvarar användningsutrymmet. Förvara dörren liggande på ett jämnt underlag. Transportförpackningarna ska inte avlägsnas innan installation. Använd inte tejp på dörrens målade ytor.

Glasdörr

Glaset förvaras i sin transportförpackning fram till installationen. Glasdörren är tillverkad av härdat säkerhetsglas, som när den är installerad tål stora laster och slag vinkelrätt mot glasytan. När du installerar dörren, se till att glasets kant inte tar i hårda golv- eller väggytor. Glas får aldrig behandlas oförsiktigt. Kanterna är glasets svagaste punkt. Om glaset eller glaset kanter utsätts för en skarp stöt, går den sönder i små smulor.

Om glasets kant får en spricka, får glaset inte användas p.g.a. den uppenbara risken att glaset går sönder under eller efter installationen. Enligt Finlands Planglasförening är glasets tillverkare eller vidareutvecklare inte ansvarig för glasbrott som sker under eller efter installation.

Service och skötselinstruktioner

Dörrens målade- och glasytor repellerar smuts och ytorna kan torkas med vattenblandat tvättmedel. Karmarna målade ytor kan torkas av med milda vattenblandade tvättmedel. Liunes innerdörrsystem behöver ingen annan service. De som standard medföljande Liune-låsen och rullarna kan bytas ut vid behov. Dörrarna kan enkelt bytas ut genom att lossa på karmarna. Fler instruktioner här.

Garanti

Vi ger fem års garanti på Liune Door -elementstommen. Detta förutsätter att installationsinstruktionerna har följts och produkterna används i privat bruk.

Liune ger 2 års produktgaranti på dörrbladen. För våtrumsdörrar, glasdörrar och automatiseringdelar ger vi ett års garanti. Skräddarsydda specialbeställningar definieras garantierna separat i orderbekräftelsen. Garantin gäller fr.o.m. det i orderbekräftelsen definierade leveransdatumet. Garantin förutsätter att leveransmottagnings-, förvarings-, behandlings-, användnings- och service- samt installationsinstruktioner har följts.


Installationsinstruktioner»