Arbetsplats och frakt

Installation

Liunes reda från fabriken till arbetsplatsen börjar med beställningen. Leveranstiderna är korta och transporterna säkra. Instruktioner gällande lagring, skötsel och garantier hittar duhär.

Beställning och leverans

Leveranstiden varierar 1-4 veckor beroende på dörrmodellen. Leveransen innehåller skjutdörrens fabrikstillverkade stålelement, i den färdigmonterade upphängningsmekanismer, täckkarmar, skruvar, fästen och installationsinstruktioner. Leveransen innehåller inte gipsskivor eller ytlister.


Installationsinstruktioner»