Varför stål

Varför stål?

Liunes dörrelement är tillverkade av garanterat hållbart stål, för att det är det material som lämpar sig bäst i detta syfte.

  • Ekonomisk: Stommaterialet stål är ett lätt och hårt material. Den kan enkelt och pålitligt förenas med andra material.
  • Kort byggtid: Att installera stålstommen går fort. De lätta och måttnoga komponenterna monteras ihop snabbt och enkelt. Den korta byggtiden spar även på andra kostnader.
  • Hållbar: Stålstrukturers långtidshållbarhet är undersökt marknadens bästa. Stål brinner inte, angrips inte av röta eller mögel, och det passar alla slags klimat. Servicebehovet är väldigt litet, vilket minskar på livscykelkostnaderna.
  • Lätthet: Stål är ett lätt material, en stålregel väger endast en tredjedel av en motsvarade träregels vikt. Det är enkelt att installerna komponeterna.
  • Flexibilitet: Byggnadernas och utrymmenas anpassningsbarhet är god både vid planerings och under användning. Stål kan vid behov bearbetas även på byggarbetsplatsen.
  • Mångsidighet: Stål passar både som beklädnads- och stommaterial till bostads, kontors- och offentliga byggnader. Det erbjuder många möjligheter till byggnadernas arkitektur.
  • Ekologisk: Stål är ett ekologiskt fördelaktigt material. För att framställa stomkomponenterna till ett småhus räcker det med materialet från fyra skrotade bilar. Vid tillverkningen av prefabricerade komponenter föds inget spill. Vid behov kan varje komponent monteras ner och återanvändas. Till skillnad från andra byggmaterial, kan stålstommen kan i sin helhet återvinnas när byggnadens livscykel har nått sitt slut. Stålindustrins energieffektiviet har väsentligt utvecklats under de gångna åren och samtidigt har koldioxidutsläppen minskar nämnvärt.