FAQ

Vad är Liune?

Liune är en pocketdörr, en innerdörr, en väggintegrerad skjutdörr, ett kärt barn har många namn. Liune är särskilt en modern utrymmeslösning för inomhusbyggande som svarar på de utmaningar som dagens boende kräver. De bostäder som byggs blir allt mindre men med Liune kan vi nu enkelt öka trivseln och utnyttja kvadrameterytorna till fullo. Liune är en del av innerväggstommen och kommer med både dörrblad och karmar. Liunes hela dörröppning är fri då endast Liune göms helt inne i väggfickan.

Hur skiljer sig Liune Door från marknadens andra dörrtillverkare?

Liune är en hållbar och hård konstruktion. Elementet är färdigsvetsad och monterad på fabrik av varmförzinkad konstruktionsstål. Liune-elementet är särskilt tillverkad enligt Nordisk standard. Den är kompatibel med 66 mm väggstommestandard och uppåt. Installationen är snabb och enkel, Liune dörren skjuts helt in i väggfickan och med den speciella Liune-tryck-och-öppna-mekanismen kan dörren låsas inne i väggen och frigöras med ett lätt tryck på sidan av dörren. Liune är tillverkad i Finland.

Hur installeras Liune?

Liune installeras i två steg. Det första steget är att installera stålelementet i väggstommen samtidigt som väggen byggs. En installationsöppning för elementet lämnas enligt de medföljande instruktionerna. Elementets underkant installeras alltid i nivå med den färdiga golvytan. Elementet installeras i pass och rak i alla riktningar, varefter väggkonstruktionen skivbeläggs och efterbehandlas.

Det andra steget är att installera golv, som t.ex. parkett, och därefter installeras själva dörrbladet och karmarna enligt instruktioner. Du kan hitta installationsinstruktioner och -videohär.

Viktigt: Kontrollera elementets rakhet med ett vattenpass innan fixering.

Hur mycket utrymme måste man lämna på sidorna och ovan elementet?

Spelrummet mellan väggstommen och elementet bör vara 15-40 mm. Som tumregel kan man ha att elementet kräver två gånger dörrbladets bredd. I höjdriktningen lämnas en öppning som är 100 mm större än dörrbladets höjd + ett spelrum på 15-40 mm.

Hur vet jag rätt elemenetdjup?

Välj ett element som passar stomdjupet på din vägg. I Sverige är det vanligaste stomdjupet för innerväggar 70 mm + 2x13 mm gipsskiva = 96 mm. För 95 mm väggstomme väljs motsvarande element och den slutliga väggtjockleken blir då 121 mm. 120 mm elementet ger en slutlig väggtjocklek på 146 mm.

Måste jag meddela bostadsföreningen innan jag installerar Liune?

Man bör alltid fråga föreningen, då olika föreningar kan ha olika regler.

Vad är installationsstegen och kräver installationen en yrkesman?

Liune elementen kan installeras personer kunniga inom lättbyggnation. Om Liune installeras i våtrum, måste efterbehandlingen/fuktspärren göras av en person med våtrumsbehörighet. Eventuella eldragningar i Liune elementet ska göras av en certifierad elinstallatör. 1. Liune-elementet är färdigsvetsad och monterad på fabrik, d.v.s. elementstommen kommer färdig med under- och överskena samt med dörrstoppare. 2. Elementet lyfts på plats när ena sidan av väggen är skivbelagd, och väggen skivbeläggs som normalt enligt skivleverantörens instruktioner. 3. När efterbehandlingen av väggen är gjord, installeras dörrbladet och karmarna. Dörrbladet kommer färdigt med alla nödvändiga fästen och beslag. 4. Täckkarmarna kommer enligt arkitektritningarna. Även en van gör-det-själv-byggare kan mycket väl installera Liune, om denne följerinstruktionerna.

Hur påverkar det ljudisoleringsförmågan att det inte finns isoleringsmaterial i väggen vid stomelementet?

Med Liune uppnår man en 30 % bättre ljudisoleringsförmåga än med den vanliga slagdörren. Liunes dörrblad tillverkas genom fräsning av en homogen massivträskiva, vilket garanterar ett bättre slutresultat än dörrar med tom cellkärna, med pressad struktur eller en massivramdörrar. Liune har testats på laboratorium av Helimäki Akustiker. Läs mer om Liunes ljudisoleringsförmåga här.

Kan man beställa höga Liune-dörrar?

Höjden på standardmodellen är 2100 mm, andra höjder är 1900, 2300, 2400, 2500 och 2600 mm. Leveranstid och pris bestäms av antalet beställda dörrar.

Hur underhålls Liune?

Dörrens ytor kan tvättas med vatten och milda tvättmedel. Inga skrubbande tvättmedel eller metoder. Servicepaket för Liunes upphängningshjul kan beställas separat, då rör sig dörren tyst igen, upphängningshjulen slits och tröttnar med åren. Dörren kan lyftas ur väggen genom att lossa på täckkarmarna.

Kan man installera Liune i ett renoveringsobjekt utan att riva väggen?

Om en svängdörr är i vägen och man vill istället ha en Liune som skjuts in i väggen, finns en lösning som inte kräver att man måste riva väggkonstruktionen. Montera loss den gamla dörren och de gamla karmarna, och montera Liunes 66mm-element direkt på väggytan. Bygg en väggsnutt över den gamla väggen med några väggreglar och gipsa både den och elementet. Väggdjupet ökar med endast 66+13 = 79mm. Montera dörrbladet och täckkarmarna. Detta kräver att man beställer en specialtäckkarm, men annars är det en standardleverans.

Vilka materialbegränsningar finns det när det gäller innerväggar? Mitt hus har en tegelinnervägg, kan jag installera en Liune-dörr i den?

Ja. Liunes skjutdörrelement kan alltid efterinstalleras oberoende om innerväggen är gjord av trä, tegel eller betong. Liune är integrerbar med alla typer av innerväggsmaterial vid nybyggen. Vid renovering finns alternativen att öppna upp en installationsöppning för Liune-elementet i den gamla väggen, riva och regla om hela väggen (låt ett proffs undersöka om det är en bärande vägg), eller att bygga en dubbelvägg utanpå den gamla väggen och installera Liune vid dörröppningen.

Vi ska bygga ett stenhus, kan vi installera Liune element i steninnerväggarna?

Liune är integrerbar med alla innerväggsmaterial i nybyggen.

Hur byter man ut dörr och täckkarmar när väggen redan är byggd?

Man kan lossa foder och täckarmarna med en skruvmejsel för att få dörrbladet helt synligt i dörröppningen. Efter det lossar man dörrbladet från upphängningshjulen med en 10mm nyckel och lyfter ut dörrbladet ur väggkonstruktionen.

I vilka slags delar leveras produkten?

Liune stommen kommer färdigmonterad som ett Quick Frame-element och den går att får in i även renoveringsobjekt. Elementet behöver flyttas och lyftas av två personer. Dörren och täckkarmarna kommer i egna, separata förpackningar. Alla nödvändiga beslag finns färdiga i antingen elementet eller dörrbladet, inget behöver monteras på byggplatsen. De enda undantagen är vissa specialhandtag, lås och elektriska, automatiserade Liune-dörrar.

Hur stort är Liunes dörrpaket, får den plats igenom dörröppningarna i ett renoveringsobjekt?

Liunes Quick Frame (QF)-elementleverans är i praktiken endast lite bredare är bredden på dörrbladet.

Jag skulle vilja fästa hyllor och skåp på väggen vid skjutdörrselementet. Håller skjutdörrselementet?

Skjutdörrselementet håller, men du behöver 1 mm tjocka möbelstöd för att underlätta installationen av hyllor och skåp, dessa kan du beställa av oss och få i samband med leveransen. Dessutom rekommenderar vi att du använder EKO 16 mm borrspetsskruv till att fästa möbelstöden. Skruvar som används för att fästa hyllor och skåp på elementväggen får vara högst 25mm långa. Installationsinstruktioner medföljer leveransen.

Innerväggen i mitt hus har en 1750mmx2600mm stor öppning. Vilken slags Liune-dörr passar i öppningen?

Från våra dörrstorlekar kan du hitta LIO8, vars elementstorlek är 1735mm x 2130mm, d.v.s. denna produkt skulle passa i din vägg. LIO8-dörrens fria dörröppning är 810mm. I denna storlek kan du bland våra dörrmodeller hitta dörrar i många olika stilar, från målade mdf-dörrar eller träfanerdörrar till dörrar helt eller delvist av glas.

Blir det en tröskel vid dörröppningen?

Liune är utvecklad till att uppfylla kraven på åtkomlighet, d.v.s. det blir ingen tröskel vid dörröppningen. Dörröppningen är helt fri när dörren är inskjuten i väggen. Liunes ljudtekniska dörr har en sänktröskel, d.v.s. tröskeln sänks ur dörrbladet när dörren stängs.

LIUNE ÄR EN PATENTERAD PRODUKT I NORDISK KVALITE.

Är dörren säker för barn? Finns det riks att klämma fingrarna? Orkar/kan barn öppna och stänga dörren?

Liune är säker och lätt att använda för alla, även för barn. Med automation får man en helt hinderfri dörr, då dörren öppnas automatiskt t.ex. med hjälp av en rörelsedetektor.

Varför är Liune dyrare än en vanlig slagdörr?

Liune är en ny slags finsk kvalitetsdörr som inte kan jämföras med en vanlig slagdörr. Liunes dörr glider in i väggen och lämnar all boyta fri för anvädning. Med Liune kommer också en bit av innerväggen; dörrens element i stål installeras till att bli en del av väggen. Liune består av ett unikt, färdigsvetsat stålelement och ett dörrblad som är finskt hantverk. Dörrbladet är av tåligt och vackert, slätt trämaterial vars ljudisoleringsförmåga är bättre än den hos traditionella dörrar. Liune bör därför ses som en investering med vars hjälp all dyr boyta kan användas. En Liune dörr befriar en till tre kvadrameter boyta. Kom ihåg att Liune passar vid både renovering och nybygge, och det extra utrymmet ökar bostadens värde. Kvadratmeterpriset på gamla bostäder var i Finland (huvudstadsregionen) i Februari 2019 3809€* i genomsnitt och bara en Liune pocketdörr ger dig upp till 3 kvadratmeter yta istället för till en dörr. Är du redo att ta ytorna till din egen användning eller vill du ge bort dem till en slagdörr?
*Källa: Finska Tilastokeskus

Dörrmodeller»