Ovien ääneneristys hallintaan

Äänieristetty väliovi joka liukuu seinän sisään

Liune on suomalaisen perheyhtiön luoma tilaratkaisu, jossa äänien tekninen hallinta on parhaalla mahdollisella tasolla. Liunen ovet ovat pääasiallisesti kaikki massiiviovia, jolloin äänitekninen ominaisuus on luokittelemattomien ovien kategoriassa markkinoiden parhain. Liunen ovet tehdään puukuidusta ja kuumapuristetusta materiaalista. Liunen ääneneristävyys on 30 % parempi kuin tavallisen kääntyvän vakiolaakaoven. Asumisen viihtyvyys lisääntyy ääneneristävyyden myötä.

Oviteollisuus suosii monikerrosrakenteita, jolloin ovilevyssä on ilmavälejä. Vakiolaakaovessa on n. 3 mm kovalevyt ja se on sisältä tyhjä. Ovien ääneneristävyys riippuu käytetystä rakenteesta ja materiaalista. Tästä huolimatta oviteollisuuden vakiolaakaoven ääneneristävyys on vain hieman parempi kuin verholla.

Kaikissa huoneissa kuulostaa joltakin. Kunkin huoneen käyttötarkoitusta varten on akustiikkaa suunniteltaessa hyvä huomioida myös oven tuoma vaikutus tilaan. Akustiikka syntyy rakenteista, materiaaleista ja laitteista ja rakentamistavoista. Haluttujen olosuhteiden varmistamiseen kannattaa aina ottaa asiantuntija avuksi. Liunen ovimateriaalit on valittu huolella ja pystymme tarjoamaan parhaan viihtyvyyden kotiisi.

Liune -ovimallien ääneneristävyystystaulukko

Helimäki Akustikot ovat tutkineet laboratoriossaan Liune-ovien ääneneristävyyttä. Myös kääntyvän puulaakaoven testitulos on mitattu, ja se on Rw 12 dB.

Liunen liukuovien ääniarvot ovimalleittain

Ääni

Ääni on ilmassa etenevä aaltoliike ja kuulon kannalta se on aistimus. Ihmisen kuulo on ”mittari”, jonka mukaan ääniä arvioidaan. Kuuloaisti on alun perin ollut varoituselin. Risun rasahdus on ollut merkityksellinen alkukantaiselle luonnon tilassa elävälle ja sen sijaan kosken kohina tai sateen ropina on rauhoittava ääni. Jokaisella tilalla on akustiset ominaisuudet ja ääni, jonka tilassa aistimme, on elimistöllemme edelleen merkityksellinen.

Ääni etenee noin 340 m/s, jos äänen taajuus on 100Hz yhden heilahduksen aikana ääni etenee 340/100=3,4 m. Tätä sanotaan aallonpituudeksi. Kun ääni kohtaa kiinteän lujan rakenteen, joka estää äänen siirtymistä, ilmamolekyylien liikenopeus hidastuu ja lähes pysähtyy rakenteeseen.

Raskas rakenne eristää ääntä paremmin kuin kevyt, se on ääneneristyksen massalaki. Jokaisella seinämällä on tietty taajuus, jolla taivutusaallon etenemisnopeus sattuu olemaan sama kuin äänen etenemisnopeus ilmassa. Lue lisää ääneneristyksestä täältä.

Liune tekee väliseinän

Liunen ovimittaukset on tehty ääniteknisessä laboratoriossa yksirunkoisella kipsilevyseinällä. Kipsilevyseinä on kevytrakenteinen ja silti hyvin ääneneristävä seinärakenne, varsinkin teräsrungon kanssa yhdessä. Yksinkertainen seinä toimii kuin jousi. Sillä on jännemitan, kiinnitystavan, paksuuden, tiheyden ja kimmomoduulin mukaan määräytyvä ominaistaajuus, jolla se heilahtelee voimakkaasti. Keskitaajuuksilla rakenne vastaa hyvin massalain arvoa. Teräsrangoilla saavutetaan paras ääneneristävyys yksinkertaisessa normaalissa väliseinärungossa.