Element och mått

Liune Door leveransen innehåller alltid även en färdig bit vägg. Liunes Quick Frame (QF-)-element är tillverkad på fabrik. Den kvalitativa och hårda konstruktionen garanterar att du får det bästa möjliga slutresultatet. Det färdiga Liune elementet är enkel att installera. Du behöver endast välja ett elementmått som passar med väggdjupet och ditt byggobjekt.

Tabell, elementens mått

Tabell, elementens mått

Noggrannare uppgifter med mått för alla dörrmodellerhittar du bland våra brochyr, på sidans underkant för varje dörrhelhet.

Elementstommar Liune

Liune Door elementet lyfts på plats i innerväggen när väggens ena sida har skivbelagts.

Liunen skjutdörrsskena är ofärgad och specialbehandlingen garanterar att hjulupphängningen fungerar länge.

Eldragningar: Liunes element är förberedda med plats för eldragningar. Elen dras i elements överkant, som är håltagen på fabrik. 66 och 70 mm elementen kan förses med utanpåliggande eldosor och 95 samt 120 elementen med försänkta eldosor.

Elementets stomdjup: standarddjupen är 66 mm, 70 mm, 95 mm och 120 mm. Välj ett element som passar med väggdjupet i ditt hem. I Sverige är det vanligaste innerväggsdjupet 70 mm + 2x13 mm gipsskiva = 96 mm väggtjocklek. Med 95 mm elemenetet blir den färdiga väggens tjocklek efter tvåsidig gipsning 121 mm. Med 120 mm elementet och tvåsidig gipsning blir väggtjockleken 146 mm.

Dörrstorlekar för enkeldörrselement: dörröppningarnas standardbredd är LiO6, LiO7, LiO8, LiO9, LiO10, LiO11 och LiO12.

Dörrstorlekar för pardörrselement (PD): dörröppningarnas standardbredd är LiO12, LiO14, LiO16, LiO18 och LiO20.

Innerväggsstomme:Liunes element går att installera i stål-, trä- eller betonginnerväggar.

Vikt: 66 mm LiO9 väger ca. 29 kg. Andra storlekar +/-1kg /väggdjup.

Material: elementets stomme är tillverkad av hållfast varmförzinkat stål. Stommen fungerar som en del av väggkonstruktionen och i den kan man fästa olika slags väggmöbler enligt instruktioner.

Förflyttningar på arbetsplatsen: elementet ska förflyttas av två personer för att undvika skador på elementet.

Transportstöd: elementets transportstöd får inte avlägsnas innan elementet installeras.

Installation: elementstommens underkant ska installeras på den färdiga golvytans nivå, vilket betyder att installationsöppningens höjd bestäms av den färdiga golvytans höjd. I de angivna måtten för elementets installationsöppning har hänsyn tagits till 40 mm spelrum för installationen.

Bastuelement: innehåller ett vattenavlägsningssystem och stommen skivbeläggs med fukt- och värmetåligt skivmaterial.

Lagring:elementet kan lagras under skydd utomhus, om inte annat nämns vid leveransen.

Garanti: Vi ger tio års garanti för Liune Door -elementstommen. Detta förutsätter att produkternas installationsinstruktioner har följts och att produkterna används i privat bruk.

Liune element alternativer:

Liune element för MDF-dörren

Liune element för MDF-dörren

Element för våtutrymmen

Element för våtutrymmen

Element för glasdörr

Element för glasdörr

Element för bastu dörr

Element för bastu dörr

Element för renovering

Element för renovering


Element för automatiserad dörr

Element för automatiserad dörr


Element för vinkeldörrar

Element för vinkeldörrar